Teatergrillen har en av sveriges bäst bevarade restauranginteriörer. Interiören är i stort oförändrad sedan 1968 då Tore Wretman gav Yngve Gamlin i uppdrag att förnya Grillens profil. Gamlin tog fasta på närheten till Dramaten och införde moment av teaterrekvisita som masker och dräkter. Som en fris runt rummet löper Aijmers stämningsskapande målning, en utsikt över Paris hustak. Denna målning har varsamt kompletterats i takt med de små ombyggnationer som genomförts. Hösten 2013 expanderades Teatergrillen även  till angränsande lokal med en interiör, som följer restaurangens anda, signerad Jonas Bohlin. Här nedan är några fotografier frånTeatergrillen. Fotografier av Niklas Alexandersson.